Om Amaline

Amaline tilbyr bryllaup- og eventplanlegging, konsept- og butikkutvikling, interiørdesign og 3D teikning.

Det er eg Amalie Storøy som driv Amaline. Eg starta Amaline i 2012 som ein hobby, men i 2013 auka arbeidsmengda mykje og eg begynte å drive Amaline på heiltid.

Eg har utdanning som Interiørdesigner og Visual merchandiser frå Idefagskolen i Tønsberg. Der eg også jobba som lærar året etter eg var ferdig utdanna. I tillegg til dette har eg fleire års erfaring frå blomster- og interiørbutikk.

Amaline held til på Sunnmøre men tek på seg oppdrag i heile landet.

 

Ta gjerne kontakt dersom det er noko du lurer på!